วิธีส่งพัสดุหรือจดหมายในประเทศไทย ด้วยบริการของไปรษณีย์ไทย

การส่งไปรษณีย์เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการส่งสิ่งของไปยังที่อยู่ปลายทางที่ห่างไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด โดยในประเทศไทย บริการไปรษณีย์ดำเนินการโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้บริการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

วิธีการหารหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์เป็นรหัสที่ใช้ระบุสถานที่ปลายทางในการส่งไปรษณีย์ ประกอบด้วยตัวเลข 5 ตัว โดยตัวเลข 2 ตัวแรกหมายถึงจังหวัด ส่วนตัวเลข 3 ตัวหลังหมายถึงที่ทำการไปรษณีย์ของจังหวัดนั้น ๆ

วิธีหารหัสไปรษณีย์สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • ค้นหาผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thailandpost.co.th/ แล้วคลิกที่เมนู “ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์” จากนั้นกรอกข้อมูลจังหวัด เขต/อำเภอ และชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการค้นหา
 • ค้นหาผ่านแอปพลิเคชันไปรษณีย์ไทย โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปรษณีย์ไทยจาก App Store หรือ Google Play จากนั้นเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเลือกเมนู “ค้นหา” จากนั้นกรอกข้อมูลจังหวัด เขต/อำเภอ และชื่อถนนหรือหมู่บ้านที่ต้องการค้นหา
 • สอบถามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้าน

วิธีการส่งพัสดุหรือจดหมายที่สำนักงานไปรษณีย์มีดังนี้

 1. เตรียมสิ่งของที่ต้องการส่ง โดยควรห่อหุ้มสิ่งของให้แน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 2. เขียนจ่าหน้าซองพัสดุ โดยระบุข้อมูลผู้ส่งและผู้รับให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง
  • ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
  • รหัสไปรษณีย์
 3. ชำระค่าบริการไปรษณีย์ตามอัตราที่กำหนด
 4. ยื่นสิ่งของที่ต้องการส่งและใบนำส่งไปรษณีย์ให้กับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

ประเภทบริการไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยให้บริการหลากหลายประเภท ดังนี้

 • บริการมาตรฐาน เป็นบริการส่งพัสดุภายในประเทศแบบธรรมดา ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3-7 วัน
 • บริการ EMS เป็นบริการส่งพัสดุภายในประเทศแบบด่วนพิเศษ ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 1-2 วัน
 • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เป็นบริการส่งพัสดุภายในประเทศแบบมีหลักฐานการรับส่ง ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 3-7 วัน
 • Logispost เป็นบริการส่งพัสดุภายในประเทศแบบเหมาจ่ายน้ำหนัก ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 1-3 วัน
 • ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นบริการส่งพัสดุไปยังต่างประเทศ โดยประเภทบริการและอัตราค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง

ตรวจสอบสถานะพัสดุ เช็คพัสดุ

ผู้ส่งสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.thailandpost.co.th/ แล้วคลิกที่เมนู “ตรวจสอบสถานะ” จากนั้นกรอกหมายเลขพัสดุที่ต้องการตรวจสอบ หรือเช็คพัสดุที่เว็บ emsbot.com

ข้อควรระวังในการส่งไปรษณีย์

ไม่ควรส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่ไปรษณีย์กำหนด
ไม่ควรส่งสิ่งของที่มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถใส่ในซองพัสดุได้
ไม่ควรส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการส่งไปรษณีย์ในประเทศไทยนะครับ