เครื่องมือสร้างลิงค์อัตโนมัติ

สร้างลิงค์เพื่อที่นำไปวางที่ facebook เว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถคลิกลิงค์มายังหน้าผลการค้นหาได้ทันที เพียงนำข้อความที่มีหมายเลขพัสดุใส่ที่ช่องข้อความ แล้วกดปุ่มสร้างลิงค์ ระบบจะตรวจสอบ และสร้างลิงค์ให้กับทุกเลขพัสดุโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

ลูกค้าA EJ123456789TH
ลูกค้าB EJ234567890TH

ผลลัพธ์

ลูกค้าA http://emsbot.com/#/?s=EJ123456789TH
ลูกค้าB http://emsbot.com/#/?s=EJ234567890TH

ประเภทของลิงค์ที่ต้องการ

ข้อความที่ต้องการสร้างลิงค์