วิธีการใช้งาน

วิธีค้นหาพัสดุ

2013-08-01_023947

  • ใส่หมายเลขพัสดุ / EMS 13 หลัก ในช่อง ป้อนหมายเลขพัสดุ / EMS
  • กด Enter หรือกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหา
  • ในกรณีที่ไม่เจอพัสดุที่ต้องการค้นหา ให้ลองตรวจสอบหมายเลขพัสดุอีกครั้ง หรือตรวจสอบหลังจากฝากส่งพัสดุ 24 ชั่วโมง เพราะหมายเลขพัสดุอาจยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ