วิธีการใช้งาน

วิธีค้นหาพัสดุ

2013-08-01_023947

 • ใส่หมายเลขพัสดุ / EMS 13 หลัก ในช่อง ป้อนหมายเลขพัสดุ / EMS
 • กด Enter หรือกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหา
 • ในกรณีที่ไม่เจอพัสดุที่ต้องการค้นหา ให้ลองตรวจสอบหมายเลขพัสดุอีกครั้ง หรือตรวจสอบหลังจากฝากส่งพัสดุ 24 ชั่วโมง เพราะหมายเลขพัสดุอาจยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่ระบบ

บันทึกพัสดุ และแจ้งเตือน

2013-08-01_024007

 • หลังจากค้นหาพัสดุแล้ว กดที่ปุ่ม บันทึกและแจ้งเตือน
 • ใส่ชื่อพัสดุ
 • เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่ช่อง แจ้งเตือนฉันที่อีเมล (อีเมลที่ใส่ไว้ตอนสมัครสมาชิก Register สามารถเปลี่ยนอีเมลได้ที่เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว)
  • ไม่แจ้งเตือน – ไม่ต้องแจ้งเตือนเมื่อสถานะพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
  • แจ้งเตือนทุกสถานะ – แจ้งเตือนทุกครั้งที่สถานะพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง
  • แจ้งเตือนเมื่อพัสดุเตรียมการนำจ่าย – แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อสถานะพัสดุเตรียมการนำจ่าย
  • แจ้งเตือนเมื่อได้รับพัสดุเรียบร้อย – แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อผู้รับได้รับพัสดุเรียบร้อย
 • เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่ช่อง แจ้งเตือนผู้ส่ง/ผู้รับ(รายละเอียดเหมือนกับด้านบน)
  • ใส่อีเมลที่ต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือน
 • กดปุ่ม บันทึก
 • สามารถดูรายการพัสดุที่บันทึกไว้ได้ที่เมนู พัสดุของฉัน

 พัสดุของฉัน

2013-08-01_024135

หน้าแสดงรายการพัสดุที่บันทึกไว้ทั้งหมด โดยสามารถดูรายการพัสดุแยกประเภทได้จากเมนูด้านบน ทั้งหมด กำลังส่ง ผู้รับได้รับเรียบร้อย